Kandiklubi 2019

KANDIKLUBI 2019

 

Paikka ja aika: Kotilahden huvila tiistaina 11.6.2018 klo 17

Järjestäjät: Duodecim, Pohjois-Karjalan Lääkäriyhdistys ja Siun Sote.

Kohdejoukko: Lääkärit (koulutus on maksuton). Klubikoulutusten pyrkimyksenä on yhdistää lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutus alueellisen yhteistyön kehittämiseen.

 

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnasta on haettu koulutuksesta 3 tuntia erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen seuraaville erikoisaloille: Yleislääketiede, akuuttilääketiede, kirurgia/runkokoulutus, sisätaudit/runkokoulutus, geriatria

 

Ilmoittautumiset 4.6.2018 mennessä Pohjois-Karjalan Lääkäriyhdistyksen jäsensivuilta www.pkly.fi tai sähköpostilla laura.tiittanen@siunsote.fi

 

16:30 alkaen                  Ruokailu

17:00-17:15                   Orionin puheenvuoro

 

17:15-18:00                   Mitä jokaisen kesäkandin tulee tietää sydämen vajaatoiminnasta ja sen hoidosta- Jerry Tervo, Kardiologi

 

18:00-18:15                   keskustelua

 

18:15- 19:00                  Bentsodiatsepiinien käyttö- Sari Leinonen, päihdelääkäri

 

19:00-19:15                   keskustelua

 

19:15- 20:00                  Terveys- ja hoitosuunitelma, Laura Tiittanen, yleislääketieteen erikoistuva lääkäri

 

20:00-20:15                   keskustelua

 

20:15                             Saunomista ja vapaata ohjelmaa

 

Tervetuloa!

Laura Tiittanen

PKLY-Klubivastaava